strona główna Gminna baza telefoniczna Biletyn Informacji Publicznej Znajdź nas na Facebooku
  • IMG4.jpg
  • IMG2.jpg
  • IMG5.jpg
  • IMG3.jpg
  • IMG1.jpg
  • IMG7.jpg
  • IMG6.jpg
Dostosuj czcionkę

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - uczniów szkół podstawowych, którego celem jest promowanie zasad ochrony życia i zdrowia na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej, w tym roku ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom  z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika.

Tegoroczne hasło „Bezpiecznie na wsi – Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu” oznacza, że prace plastyczne ukazujące bezpieczną zabawę dzieci i ich pomoc dorosłym  w gospodarstwie rolnym, przede wszystkim powinny obrazować przykłady zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorem Państwowa Inspekcja Pracy. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba; patronat medialny: dwutygodnik AgroSerwis, miesięcznik Aeromechanika oraz Telewizja Interaktywna AgroNews.com.pl. 

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym i obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VI szkół podstawowych. 

Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.krus.gov.pl, a Placówka Terenowa KRUS w Strzelcach Opolskich  chętnie udostępni materiały prewencyjne związane z bezpieczeństwem dzieci w gospodarstwach rolnych.

Etap wojewódzki zostanie zakończony do dnia  25.04.2014r., a dla jego laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu. Natomiast o wynikach etapu centralnego i laureatach uhonorowanych nagrodami Prezesa Kasy, komisja konkursowa poinformuje do końca czerwca bieżącego roku.

Prace plastyczne proszę przesyłać lub przekazywać do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w  Strzelcach Opolskich, ul. Marka Prawego 32d, 47-100 Strzelce Opolskie do dnia 11.04.2014r.

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami odnośnie zgłoszenia uczestnictwa dzieci do eliminacji w konkursie zapraszamy do terenowych jednostek KRUS – placówek terenowych lub oddziałów regionalnych. 

 


Spacer po Krainie Dinozaurów

Fundusze europejskie na lata 2014-2020

Odwiedza nas 112 gości oraz 0 użytkowników.